Logo Vyrtych

Oznamování možných protiprávních jednání

Obchodní společnost VYRTYCH a.s., IČO: 27862470, se sídlem č.p. 116, 294 06 Židněves, sp. zn. v OR: B 11596 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Společnost“), tímto v souladu s ust. § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, uveřejňuje následující informace týkající se oznamování možných protiprávních jednání.

Vyřizováním agendy související s oznamováním možných protiprávních jednání byl pověřen Ing. Bedřich Stančík, nar. 12. března 1984 (dále jen „Příslušná osoba“). Oznámení o možném protiprávním jednání lze k Příslušné osobě podat prostřednictvím některého z následujících vnitřních oznamovacích kanálů Společnosti:
•    elektronicky elektronickou zprávou na adresu whistleblowing@sentinel-capital.cz; tato elektronická adresa byla zřízena výhradně pro potřeby vnitřního oznamovacího systému, nicméně i přesto je vhodné do předmětu e-mailové zprávy uvést „WHISTLEBLOWING“,
•    písemně dopisem zaslaným k rukám Příslušné osoby na adresu sídla Společnosti zapsanou v obchodním rejstříku; na obálce je vhodné viditelně uvést „WHISTLEBLOWING“,
•    ústně na telefonním čísle Příslušné osoby +420 604 838 709, ideálně zasláním nahrané hlasové zprávy, nebo
•    osobně, a to po předchozí žádosti oznamovatele u Příslušné osoby; v takovém případě Příslušná osoba bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti navrhne termín osobní schůzky s oznamovatelem, která se bude konat nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy o ní oznamovatel požádal.

Možné protiprávní jednání lze oznámit též Ministerstvu spravedlnosti prostřednictvím oznamovacího systému na adrese https://oznamovatel.justice.cz/.

Společnost přijímá oznámení od všech osob, které jsou oprávněny oznámení na základě zákona o ochraně oznamovatelů podat.


 
Logo Vyrtych

VYRTYCH a.s.

Židněves 116
294 06  Březno
okres Mladá Boleslav
Česká Republika

IČO: 27862470
DIČ: CZ27862470
Mapa Vyrtych

 

 

© 2021 VYRTYCH a.s., všechna práva vyhrazena