Logo Vyrtych

Informace o společnosti

Historie společnosti

Firma VYRTYCH a.s. navázala na bohatou tradici firmy Dufek – Elektrotechnický závod založený dne 30. 11. 1924 (viz kopie koncesní listiny). Zakladatel firmy Josef Dufek se narodil 3. 3. 1892 jako syn obchodníka ze Semčic. Vyučil se elektrotechnikem u firmy Josef Mulač, závod elektrotechnický v Praze na Smíchově, kde pracoval do r. 1911. Dále pracoval u Správy městské elektrárny v Chotěboři, u firmy Josef Píša, elektrotechnický závod ve Vysokém Mýtě a do r. 1914 u Elektrotechnické akciové společnosti dř. Kolben a spol. v Praze.

Po skončení první světové války získal živnostenské oprávnění k provozování elektrotechnické živnosti se sídlem v Březně. V té době nastala velká konjunktura zvláště v jeho oboru, neboť začala elektrifikace obcí a na této činnosti má značný podíl v celém širém okolí. Prováděl stavby sekundárních rozvodných sítí, stavby hromosvodů, elektroinstalace, veškerou údržbu v oboru elektro, prodej elektromotorů světoznámé značky Českomoravská Kolben Daněk (ČKD), kterou zastupoval.

Za zmínku stojí to, že byla v r. 1931 firmou Dufek provedena elektroinstalace většího rozsahu bývalé Hospodářské záložny – nyní České spořitelny v Mladé Boleslavi a mlýna v Plazích patřící majitelům Kaňkovým. V listopadu 1951 byla živnost z rozhodnutí ONV v Mladé Boleslavi zrušena a část zaměstnanců přešla do pracovního poměru Družstevních závodů v Dražicích nad Jizerou.

Po revoluci v roce 1990 navázal Ing. Ladislav Vyrtych na rodinnou tradici a založil firmu Ing. Ladislav Vyrtych – Elektrotechnický závod, zabývající se výrobou zejména průmyslových svítidel. Tak začal postupně vznikat areál naší firmy v obcích Březno a Židněves u Mladé Boleslavi. Firma postupně vyrostla do jednoho z největších výrobců světelné techniky na českém trhu a právní forma – fyzická osoba – se stala pro tak rozsáhlou organizaci již nevhodná. V roce 2007 došlo k transformaci firmy Ing. Ladislav Vyrtych - Elektrotechnický závod na akciovou společnost VYRTYCH a.s.

Po třiceti letech novodobé historie se v roce 2020 uskutečnil prodej společnosti a novým jediným akcionářem se stal Sentinel Capital a.s., zastoupený panem Ing. Michalem Kurkou. Naše společnost je nyní součástí silné kapitálové skupiny s dlouhodobou vizí a možnostmi vzájemných synergií.

Profil společnosti

Společnost VYRTYCH a.s. působí na trhu třicet let a za tu dobu se zařadila mezi významné české výrobce a exportéry. Jedná se o moderní a dynamickou společnost s ryze českým vlastnictvím. Areál firmy má rozlohu 60 000 m2, kde se rozkládá 7 hal o rozloze 15 000 m2. Jsou v nich umístěné kancelářské prostory, skladovací prostory a vlastní výrobní provozy (vstřikovna plastů, kovovýroba, montáž svítidel a pomocné dílny).

Firma nabízí velmi široký sortiment, kterým je schopna uspokojit většinu požadavků zákazníků. Disponuje vlastním vývojovým a projekčním střediskem, kompletní výrobní technologií a akreditovanou zkušebnou. Díky tomu je možné vyhovět speciálním požadavkům zákazníků na výrobu atypických provedení svítidel. Společnost se zaměřuje na vývoj a výrobu svítidel do speciálních aplikací.

Vyniká nabídkou speciálních svítidel do prostředí s nebezpečím výbuchu, průmyslových svítidel s vysokým stupněm ochrany proti vniknutí prachu a vody (IP54 – IP68), svítidel do extrémních teplot okolí a svítidel pro prostory s vysokým rizikem poškození (antivandal). Její výrobky se vyznačují špičkovými technickými parametry, čímž se odlišuje od většiny tuzemských, ale i zahraničních dodavatelů svítidel.

Firma klade velký důraz na efektivitu vyráběných svítidel a snížení provozních nákladů. Tomu přizpůsobuje i svůj vývoj a výrobu. Stále více se objevují specifické požadavky na provedení svítidel, což vedlo firmu k vytvoření vlastních provozoven vstřikovny plastů a kovovýroby, díky nimž může firma pružně reagovat na tyto požadavky a vytvořit svítidlo „šité přímo na míru“.

Společnost je držitelem několika certifikátů ISO 9001. Jsou to mezinárodní certifikáty IQNet dle ISO 9001:2008 CQS dle ČSN EN ISO 9001:2009 EZU dle ČEN EN ISO 9001:2009 Pro zabezpečení jakosti svítidel do prostředí s nebezpečím výbuchu naše firma splňuje i požadavky normy systému řízení jakosti podle ČSN EN 13980, a to vše v souladu s požadavky evropské směrnice 94/9/EC. K výrobě svítidel do prostředí s nebezpečím výbuchu, s typem ochrany dle certifikátu, nás opravňuje certifikát vydaný Fyzikálně technickým zkušebním ústavem Ostrava-Radvanice pod označením FTZÚ 04 ATEX Q 016.

30 let na trhu
15 000 m2 rozloha hal
60 000 m2 velký areál

Vývoj svítidel

Útvar výzkumu a vývoje svítidel je vybaven nejmodernějším softwarem, jehož prostřednictvím vytváříme velice efektivně nové návrhy svítidel včetně světelně technických vlastností a schopnosti optimalizace parametrů již během vývojové fáze. Výrobou prototypových dílů, za pomocí 3D tisku, jsme schopni velmi rychle ověřit funkčnost a správnost návrhu. Velikou výhodou při vývoji a návrhu nových svítidel je možnost využití vlastního akreditovaného Centra vývojových a zkušebních laboratoří, které disponuje nejnovějším zkušebním zařízením. Všechno toto vybavení nám dovoluje velmi pružně reagovat na požadavky a potřeby zákazníků.

Technická podpora

Útvar technické podpory zabezpečuje provozně-technickou podporu všem pracovištím v areálu společnosti. Činnosti v rámci útvaru jsou velmi různorodé. Hlavní náplní je především zpracování veškerých technologických a výrobních postupů, jako jsou např. CNC programy a výrobní dokumentace. Dalším důležitým úkolem je podpora prodeje a technické poradenství zákazníkům. Specialisté technické podpory jsou odborně vyškolení a jsou schopni zodpovědět Vaše otázky týkající se funkčnosti a možnosti použití našich výrobků v rámci přípravy světelně technických projektů.

Prodej

Prodej firmy je primárně zaměřen na zákazníka a splnění jeho požadavků. Je tedy kladen velký důraz na podporu prodeje. Firma nabízí svým zákazníkům vytvoření cenových nabídek, provedení návrhu osvětlení a světelného výpočtu, pravidelně pořádá pro své zákazníky a projektanty školení a poskytuje poradenství v oboru světelné techniky. V současné době cca 50% produkce firmy směřuje na export. Vyváží se do více jak 70 zemí světa. Disponujeme certifikáty EAC pro vývoz svítidel do Ruska, Běloruska a Kazachstánu. Pravidelně se zúčastňujeme mezinárodních výstav jako je například Light+Building ve Frankfurtu, Německo a ELEKTRO v Moskvě, Rusko.

Výroba

 

Vstřikovna plastů

Vstřikovna plastů je vybavená technologií vstřikování od firmy Engel. Obslužnými technologiemi jsou například procesy směšování, sušení nebo mletí. Veškeré vstřikovací formy jsou v našem vlastnictví, což zaručuje originální design všech plastových dílů. Díky spolehlivosti strojů a dobře vyškolené obsluze, včetně kvalitních seřizovačů, se jedná o bezproblémový provoz schopný plnit požadavky výroby v nejvyšší kvalitě.

Kovovýroba

Kovovýroba disponuje velkou rozmanitostí využívaných technologií. Zabýváme se zde dělením plechů na vysekávacích strojích TRUMPF, následným tvarováním na ohraňovacích lisech stejného výrobce a tvarováním na automatickém ohýbacím centru firmy RAS. Využíváme moderní svařovací centrum a linku na výrobu rastrů z vysoce leštěných hliníkových plechů. Finálním pracovištěm kovovýroby je plně automatická prášková lakovna s integrovanými technologiemi odmašťování a povrchové úpravy sulfatizací. Součástí lakovny je i zneškodňovací stanice pro zajištění ekologicky nezávadného procesu výroby. Dalšími technologiemi kovovýroby jsou například hydraulické lisování, soustružení, broušení atd. Disponujeme také nástrojárnou pro údržbu veškerého zařízení a výrobu menších nástrojů a přípravků. Díky vlastní kovovýrobě dokážeme rychle reagovat na specifické požadavky zákazníka.

Kompletace svítidel

Třetí samostatnou částí výroby je kompletace svítidel doplněná linkou na nanášení těsnění v podobě vypěňovací hmoty a linkou na dělení profilového materiálu. Finální kompletace svítidel je velmi náročná na zručnost a odbornou znalost montážních dělníků. Každý výrobek prochází 100% zkouškou funkčnosti, přechodového odporu a výrobky jsou testovány na průraz elektrickým proudem.

 

Firemní video

Areál firmy

galerie Areál firmyAreál firmy Areál firmyAreál firmy Areál firmy Areál firmy Areál firmy Areál firmy Areál firmy

 


 
Logo Vyrtych

VYRTYCH a.s.

Židněves 116
294 06  Březno
okres Mladá Boleslav
Česká Republika

IČO: 27862470
DIČ: CZ27862470
Mapa Vyrtych

 

 

© 2021 VYRTYCH a.s., všechna práva vyhrazena